Dr.伦太郎在一个决定性的日子,所有的人类都被一道耀眼的闪光吓呆了。几千年后,高中生太祖醒来,发现自己迷失在雕像的世界里。然而,他并不孤单!他热爱科学的朋友Senku已经开始运作了几个月,他心中有一个宏伟的计划,用科学的力量开启文明!在一个决定性的日子,所有的人类都被一道耀眼的闪光吓呆了。几千年后,高中生太祖醒来,发现自己迷失在雕像的世界里。然而,他并不孤单。他热爱科学的朋友Senku已经开始运作了几个月,他心中有一个宏伟的计划,用科学的力量启动文明。

Dr.伦太郎-全部资源下载

 • Dr STONE S02E11 1080p HEVC x265-MeGusta

  磁力

 • Dr STONE S02E11 XviD-AFG

  磁力

 • Dr Stone S02E07 1080p HEVC x265-MeGusta (220.38 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E07 720p HEVC x265-MeGusta (157.59 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E07 480p x264-mSD (90.09 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E07 XviD-AFG (350.80 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E07 1080p WEB H264-URANiME (1.36 GB)

  磁力

 • Dr Stone S02E07 720p WEB H264-URANiME (707.71 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E06 720p HEVC x265-MeGusta (191.99 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E06 XviD-AFG (360.39 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E06 480p x264-mSD (108.35 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E06 1080p WEB H264-URANiME (1.36 GB)

  磁力

 • Dr Stone S02E06 720p WEB H264-URANiME (708.51 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E05 720p HEVC x265-MeGusta (184.59 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E05 XviD-AFG (414.25 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E05 480p x264-mSD (98.81 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E05 720p WEB H264-URANiME (706.60 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E05 1080p WEB H264-URANiME (1.36 GB)

  磁力

 • Dr Stone S02E04 1080p HEVC x265-MeGusta (246.67 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E04 480p x264-mSD (96.32 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E04 720p HEVC x265-MeGusta (174.63 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E04 XviD-AFG (344.72 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E04 720p WEB H264-URANiME (707.25 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E04 1080p WEB H264-URANiME (1.36 GB)

  磁力

 • Dr Stone S02E03 1080p HEVC x265-MeGusta (243.80 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E03 720p HEVC x265-MeGusta (175.26 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E03 XviD-AFG (374.06 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E03 480p x264-mSD (96.12 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E03 1080p WEB H264-URANiME (1.36 GB)

  磁力

 • Dr Stone S02E03 720p WEB H264-URANiME (708.18 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E02 720p HEVC x265-MeGusta (162.28 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E02 XviD-AFG (314.37 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E02 480p x264-mSD (94.40 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E02 720p WEB H264-URANiME (707.33 MB)

  磁力

 • Dr Stone S02E02 1080p WEB H264-URANiME (1.36 GB)

  磁力

 • Dr Stone S01E22 DUBBED 480p x264-mSD (127.18 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E23 DUBBED 480p x264-mSD (131.62 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E23 DUBBED HDTV x264-W4F (139.20 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E21 DUBBED 480p x264-mSD (136.18 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E23 DUBBED 720p HDTV x264-W4F (449.41 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E22 DUBBED HDTV x264-W4F (126.33 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E22 DUBBED 720p HDTV x264-W4F (395.19 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E20 DUBBED 480p x264-mSD (136.77 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E21 DUBBED HDTV x264-W4F (153.04 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E21 DUBBED 720p HDTV x264-W4F (490.30 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E12 DUBBED 480p x264-mSD (136.30 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E20 DUBBED HDTV x264-W4F (150.10 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E20 DUBBED 720p HDTV x264-W4F (495.36 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E19 DUBBED 480p x264-mSD (133.39 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E19 DUBBED HDTV x264-W4F (145.61 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E19 DUBBED 720p HDTV x264-W4F (472.15 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E11 DUBBED 480p x264-mSD (138.90 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E12 DUBBED HDTV x264-W4F (153.97 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E12 DUBBED 720p HDTV x264-W4F (509.73 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E09 DUBBED 480p x264-mSD (120.80 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E11 DUBBED HDTV x264-W4F (170.33 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E10 DUBBED 480p x264-mSD (126.50 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E11 DUBBED 720p HDTV x264-W4F (558.14 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E10 DUBBED HDTV x264-W4F (132.64 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E10 DUBBED 720p HDTV x264-W4F (432.50 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E08 DUBBED 480p x264-mSD (140.38 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E09 DUBBED HDTV x264-W4F (124.08 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E09 DUBBED 720p HDTV x264-W4F (419.45 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E08 DUBBED HDTV x264-W4F (162.11 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E08 DUBBED 720p HDTV x264-W4F (529.13 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E13 DUBBED 480p x264-mSD (141.33 MB)

  磁力

 • Dr Stone S01E13 DUBBED HDTV x264-W4F (160.75 MB)

  磁力

 • Dr.伦太郎-2160p资源下载

  Dr.伦太郎-剧评