[db:标题]Chi是一个及时成长的故事,围绕着一群居民,他们巧合地联系在一起,但由于需要联系和救赎而联系在一起。凯文是一个十几岁的孩子,他必须跨过破碎的幻想,接受童年的正常仪式,而白兰登是一个梦想家,为了在生活中取得成功并与女友杰丽卡相爱,他几乎不可能实现自己的信仰飞跃。埃米特是一个无忧无虑的少年,在母亲贾达的指导下,他被推到了复杂的责任中。罗尼是一个流浪汉,他为爱和被爱而奋斗,这让他的每一个追求都受到了质疑。IMDB:tt6294706

田禹治-全部资源下载

 • The Chi S04E10 480p x264-mSD (337.13 MB)

  磁力

 • The Chi S04E10 1080p HEVC x265-MeGusta (419.27 MB)

  磁力

 • The Chi S04E10 XviD-AFG (287.45 MB)

  磁力

 • The Chi S04E10 720p HEVC x265-MeGusta (363.40 MB)

  磁力

 • The Chi S04E10 1080p WEB H264-GGEZ (3.84 GB)

  磁力

 • The Chi S04E10 720p WEB H264-GLHF

  磁力

 • The Chi S04E09 480p x264-mSD (294.86 MB)

  磁力

 • The Chi S04E09 1080p HEVC x265-MeGusta (362.24 MB)

  磁力

 • The Chi S04E09 WEBRip x264-ION10

  磁力

 • The Chi S04E09 720p HEVC x265-MeGusta (316.19 MB)

  磁力

 • The Chi S04E09 XviD-AFG (241.00 MB)

  磁力

 • The Chi S04E09 1080p WEB H264-GLHF (3.40 GB)

  磁力

 • The Chi S04E09 720p WEB H264-GLHF (1.26 GB)

  磁力

 • The Chi S04E08 1080p HEVC x265-MeGusta (409.54 MB)

  磁力

 • The Chi S04E08 720p HEVC x265-MeGusta

  磁力

 • The Chi S04E08 XviD-AFG (282.97 MB)

  磁力

 • The Chi S04E08 480p x264-mSD (328.57 MB)

  磁力

 • The Chi S04E08 1080p WEB H264-GGWP (3.78 GB)

  磁力

 • The Chi S04E08 720p WEB H264-GLHF (1.46 GB)

  磁力

 • The Chi S04E07 1080p HEVC x265-MeGusta

  磁力

 • The Chi S04E07 XviD-AFG

  磁力

 • The Chi S04E07 WEB x264-PHOENiX

  磁力

 • The Chi S04E07 720p HEVC x265-MeGusta

  磁力

 • The Chi S04E07 480p x264-mSD (376.18 MB)

  磁力

 • The Chi S04E07 1080p WEB H264-GGWP (3.97 GB)

  磁力

 • The Chi S04E07 720p WEB H264-GGEZ

  磁力

 • The Chi S04E05 1080p HEVC x265-MeGusta

  磁力

 • The Chi S04E06 480p x264-mSD

  磁力

 • The Chi S04E06 XviD-AFG

  磁力

 • The Chi S04E06 720p HEVC x265-MeGusta (369.15 MB)

  磁力

 • The Chi S04E06 1080p WEB H264-GGWP (4.03 GB)

  磁力

 • The Chi S04E06 720p WEB H264-GGEZ (1.48 GB)

  磁力

 • The Chi S04E05 The Spook Who Sat By The Door 1080p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (3.91 GB)

  磁力

 • The Chi S04E05 The Spook Who Sat By The Door 720p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (1.49 GB)

  磁力

 • The Chi S04E05 720p WEB x265-MiNX (155.27 MB)

  磁力

 • The Chi S04E05 WEB x264-PHOENiX (256.76 MB)

  磁力

 • The Chi S04E05 XviD-AFG (274.26 MB)

  磁力

 • The Chi S04E05 480p x264-mSD (339.24 MB)

  磁力

 • The Chi S04E05 720p HEVC x265-MeGusta (359.56 MB)

  磁力

 • The Chi S04E05 1080p WEB H264-GLHF (3.90 GB)

  磁力

 • The Chi S04E05 1080p WEB H264-GLHF ()

  磁力

 • The Chi S04E05 720p WEB H264-GGEZ (1.49 GB)

  磁力

 • The Chi S04E04 The Girl From Chicago 1080p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb

  磁力

 • The Chi S04E04 The Girl From Chicago 720p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (1.35 GB)

  磁力

 • The Chi S04E04 720p HEVC x265-MeGusta

  磁力

 • The Chi S04E04 WEB x264-PHOENiX (233.83 MB)

  磁力

 • The Chi S04E04 XviD-AFG (271.67 MB)

  磁力

 • The Chi S04E04 480p x264-mSD (313.08 MB)

  磁力

 • The Chi S04E04 720p WEB h264-GOSSIP

  磁力

 • The Chi S04E04 1080p WEB h264-GOSSIP

  磁力

 • The Chi S04E03 Native Son 1080p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb

  磁力

 • The Chi S04E03 Native Son 720p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (1.38 GB)

  磁力

 • The Chi S04E03 1080p WEB H264-GGEZ (3.74 GB)

  磁力

 • The Chi S04E03 WEB x264-PHOENiX (234.21 MB)

  磁力

 • The Chi S04E03 720p WEB x265-MiNX

  磁力

 • The Chi S04E03 720p WEB H264-GGEZ (1.38 GB)

  磁力

 • The Chi S04E02 Cooley High 1080p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb

  磁力

 • The Chi S04E02 Cooley High 720p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb

  磁力

 • The Chi S04E02 PROPER WEBRip x264-ION10

  磁力

 • The Chi S04E02 REPACK 720p WEB x265-MiNX

  磁力

 • The Chi S04E02 REPACK WEB x264-PHOENiX

  磁力

 • The Chi S04E02 REPACK 1080p HEVC x265-MeGusta (461.00 MB)

  磁力

 • The Chi S04E02 REPACK 720p WEB H264-GLHF (1.56 GB)

  磁力

 • The Chi S04E02 REPACK 720p HEVC x265-MeGusta (388.15 MB)

  磁力

 • The Chi S04E02 REPACK 480p x264-mSD

  磁力

 • The Chi S04E02 REPACK 1080p WEB H264-GLHF (3.82 GB)

  磁力

 • The Chi S04E02 1080p HEVC x265-MeGusta (427.03 MB)

  磁力

 • The Chi S04E02 720p WEB x265-MiNX (175.90 MB)

  磁力

 • The Chi S04E02 WEB x264-PHOENiX

  磁力

 • The Chi S04E02 720p HEVC x265-MeGusta (361.09 MB)

  磁力

 • The Chi S04E02 XviD-AFG (308.17 MB)

  磁力

 • The Chi S04E02 480p x264-mSD

  磁力

 • The Chi S04E02 1080p WEB H264-GLHF (3.42 GB)

  磁力

 • The Chi S04E02 720p WEB H264-GLHF (1.36 GB)

  磁力

 • The Chi S04E01 1080p HEVC x265-MeGusta (427.80 MB)

  磁力

 • The Chi S04E01 Soul Food 1080p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (3.42 GB)

  磁力

 • The Chi S04E01 Soul Food 720p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (1.36 GB)

  磁力

 • The Chi S04E01 720p HEVC x265-MeGusta (361.67 MB)

  磁力

 • The Chi S04E01 480p x264-mSD (326.97 MB)

  磁力

 • The Chi S04E01 XviD-AFG (308.58 MB)

  磁力

 • The Chi S04E01 720p WEB H264-GGEZ (1.36 GB)

  磁力

 • The Chi S04E01 720p WEB x265-MiNX ()

  磁力

 • The Chi S04E01 WEB x264-PHOENiX ()

  磁力

 • The Chi S04E01 1080p WEB H264-GGEZ (3.42 GB)

  磁力

 • The Chi S03E10 720p WEB x265-MiNX (221.94 MB)

  磁力

 • The Chi S03E10 WEB x264-PHOENiX (315.65 MB)

  磁力

 • The Chi S03E10 A Couple Two Three 720p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (1.49 GB)

  磁力

 • The Chi S03E10 A Couple Two Three 1080p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (3.34 GB)

  磁力

 • The Chi S03E10 1080p WEB H264-CLOCKWORK (3.34 GB)

  磁力

 • The Chi S03E10 720p WEB H264-BTX (1.49 GB)

  磁力

 • The Chi S03E07 XviD-AFG (367.33 MB)

  磁力

 • The Chi S03E07 720p HEVC x265-MeGusta (374.73 MB)

  磁力

 • The Chi S03E07 480p x264-mSD (325.85 MB)

  磁力

 • The Chi S03E09 1080p HEVC x265-MeGusta (538.44 MB)

  磁力

 • The Chi S03E09 PROPER 1080p HEVC x265-MeGusta (543.03 MB)

  磁力

 • The Chi S03E09 Lackin 720p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (1.48 GB)

  磁力

 • The Chi S03E09 Lackin 1080p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (2.99 GB)

  磁力

 • The Chi S03E09 WEB x264-PHOENiX (323.54 MB)

  磁力

 • The Chi S03E09 PROPER XviD-AFG (479.90 MB)

  磁力

 • The Chi S03E09 PROPER 720p HEVC x265-MeGusta (427.49 MB)

  磁力

 • The Chi S03E09 PROPER 480p x264-mSD (336.81 MB)

  磁力

 • The Chi S03E09 PROPER 720p WEB H264-OATH (1.48 GB)

  磁力

 • The Chi S03E09 PROPER 1080p WEB H264-OATH (2.99 GB)

  磁力

 • The Chi S03E09 1080p WEB H264-CLOCKWORK (2.95 GB)

  磁力

 • The Chi S03E09 720p WEB H264-BTX (1.46 GB)

  磁力

 • The Chi S03E08 REAL PROPER 1080p HEVC x265-MeGusta (396.16 MB)

  磁力

 • The Chi S01E08 PROPER 1080p HEVC x265-MeGusta (574.31 MB)

  磁力

 • The Chi S03E08 1080p HEVC x265-MeGusta (396.18 MB)

  磁力

 • The Chi S03E08 720p HEVC x265-MeGusta (332.03 MB)

  磁力

 • The Chi S03E08 Frunchroom 720p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (1.30 GB)

  磁力

 • The Chi S03E08 Frunchroom 1080p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (2.95 GB)

  磁力

 • The Chi S03E08 REAL PROPER 1080p WEB H264-BLACKHAT (2.95 GB)

  磁力

 • The Chi S01E08 PROPER 1080p WEB H264-BLACKHAT (3.71 GB)

  磁力

 • The Chi S03E08 480p x264-mSD (290.53 MB)

  磁力

 • The Chi S03E08 WEB x264-PHOENiX (255.58 MB)

  磁力

 • The Chi S03E08 XviD-AFG (343.87 MB)

  磁力

 • The Chi S03E08 1080p WEB H264-BTX (2.95 GB)

  磁力

 • The Chi S03E08 720p WEB H264-BTX (1.30 GB)

  磁力

 • The Chi S03E07 The Chi A Stain 720p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (1.36 GB)

  磁力

 • The Chi S03E07 The Chi A Stain 1080p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (3.02 GB)

  磁力

 • The Chi S03E07 WEB x264-PHOENiX (276.47 MB)

  磁力

 • The Chi S03E07 720p WEB H264-BTX (1.36 GB)

  磁力

 • The Chi S03E07 1080p HEVC x265-MeGusta (446.90 MB)

  磁力

 • The Chi S03E07 1080p WEB H264-BTX (3.02 GB)

  磁力

 • The Chi S03E05 1080p HEVC x265-MeGusta (402.31 MB)

  磁力

 • The Chi S03E06 Woo Woo Woo 720p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (1.61 GB)

  磁力

 • The Chi S03E06 1080p HEVC x265-MeGusta (534.63 MB)

  磁力

 • The Chi S03E06 Woo Woo Woo 1080p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (3.48 GB)

  磁力

 • The Chi S03E06 XviD-AFG (456.09 MB)

  磁力

 • The Chi S03E06 720p HEVC x265-MeGusta (264.69 MB)

  磁力

 • The Chi S03E06 480p x264-mSD (199.91 MB)

  磁力

 • The Chi S03E06 720p WEB H264-BTX (1.44 GB)

  磁力

 • The Chi S03E06 1080p WEB H264-OATH (3.48 GB)

  磁力

 • The Chi S03E06 WEB H264-BTX (482.06 MB)

  磁力

 • The Chi S03E05 Terror Town 1080p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (2.77 GB)

  磁力

 • The Chi S03E05 Terror Town 720p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (1.24 GB)

  磁力

 • The Chi S03E05 XviD-AFG (295.74 MB)

  磁力

 • The Chi S03E05 720p WEB H264-BTX (1.08 GB)

  磁力

 • The Chi S03E05 1080p WEB H264-BTX (2.77 GB)

  磁力

 • The Chi S03E05 720p HEVC x265-MeGusta (186.10 MB)

  磁力

 • The Chi S03E05 480p x264-mSD (152.47 MB)

  磁力

 • The Chi S03E05 WEB H264-BTX (333.33 MB)

  磁力

 • The Chi S03E04 480p x264-mSD (163.59 MB)

  磁力

 • The Chi S03E04 Gangway 720p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (1.33 GB)

  磁力

 • The Chi S03E04 Gangway 1080p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (2.88 GB)

  磁力

 • The Chi S03E04 REPACK 1080p HEVC x265-MeGusta (454.94 MB)

  磁力

 • The Chi S03E04 1080p HEVC x265-MeGusta (464.32 MB)

  磁力

 • The Chi S03E04 REPACK 1080p WEB H264-BTX (2.88 GB)

  磁力

 • The Chi S03E04 1080p WEB H264-BTX (2.92 GB)

  磁力

 • The Chi S03E04 XviD-AFG (381.16 MB)

  磁力

 • The Chi S03E04 720p HEVC x265-MeGusta (224.30 MB)

  磁力

 • The Chi S03E04 720p WEB H264-BTX (1.18 GB)

  磁力

 • The Chi S03E04 WEB H264-BTX (389.56 MB)

  磁力

 • The Chi S03E03 Buss Down 1080p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (3.26 GB)

  磁力

 • The Chi S03E03 REPACK WEB H264-BTX (504.10 MB)

  磁力

 • The Chi S03E03 1080p WEB H264-BTX (3.26 GB)

  磁力

 • The Chi S03E03 720p HEVC x265-MeGusta (411.45 MB)

  磁力

 • The Chi S03E03 XviD-AFG (444.02 MB)

  磁力

 • The Chi S03E03 480p x264-mSD (344.67 MB)

  磁力

 • The Chi S03E03 720p WEB H264-BTX (1.57 GB)

  磁力

 • The Chi S03E03 WEB H264-BTX (424.78 MB)

  磁力

 • The Chi S03E02 1080p HEVC x265-MeGusta (633.14 MB)

  磁力

 • The Chi S03E02 Brewfurd 720p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (1.84 GB)

  磁力

 • The Chi S03E02 Brewfurd 1080p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (3.75 GB)

  磁力

 • The Chi S03E02 1080p WEB H264-BTX (3.75 GB)

  磁力

 • The Chi S03E02 WEB H264-BTX (575.91 MB)

  磁力

 • The Chi S03E02 720p WEB H264-BTX (1.66 GB)

  磁力

 • The Chi S03E01 Foe Nem 720p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (1.73 GB)

  磁力

 • The Chi S03E01 Foe Nem 1080p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (3.46 GB)

  磁力

 • The Chi S03E01 XviD-AFG (601.99 MB)

  磁力

 • The Chi S03E01 720p HEVC x265-MeGusta (523.10 MB)

  磁力

 • The Chi S03E01 480p x264-mSD (406.26 MB)

  磁力

 • The Chi S03E01 WEB x264-PHOENiX (391.99 MB)

  磁力

 • The Chi S03E01 720p WEB H264-GHOSTS (1.73 GB)

  磁力

 • The Chi S03E01 1080p WEB H264-GHOSTS (3.46 GB)

  磁力

 • The Chi S02E10 720p WEB x265-MiNX (234.67 MB)

  磁力

 • The Chi S02E10 480p x264-mSD (185.41 MB)

  磁力

 • The Chi S02E10 WEB H264-MEMENTO (333.25 MB)

  磁力

 • The Chi S02E10 720p WEB H264-MEMENTO (2.42 GB)

  磁力

 • The Chi S02E09 Guilt Viral Videos and ass Whuppings 720p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (2.21 GB)

  磁力

 • The Chi S02E09 720p WEB x265-MiNX (224.11 MB)

  磁力

 • The Chi S02E09 720p WEB H264-MEMENTO (2.21 GB)

  磁力

 • The Chi S02E09 WEB H264-MEMENTO (313.35 MB)

  磁力

 • The Chi S02E08 Lean Into It 720p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (2.61 GB)

  磁力

 • The Chi S02E08 720p WEB x265-MiNX (271.06 MB)

  磁力

 • The Chi S02E08 480p x264-mSD (212.40 MB)

  磁力

 • The Chi S02E08 720p WEB H264-MEMENTO (2.61 GB)

  磁力

 • The Chi S02E08 WEB H264-MEMENTO (376.54 MB)

  磁力

 • The Chi S02E07 480p x264-mSD (197.96 MB)

  磁力

 • The Chi S02E07 720p WEB x265-MiNX (251.24 MB)

  磁力

 • The Chi S02E07 WEB H264-MEMENTO (358.49 MB)

  磁力

 • The Chi S02E07 720p WEB H264-MEMENTO (2.62 GB)

  磁力

 • The Chi S02E06 720p WEB x265-MiNX (299.65 MB)

  磁力

 • The Chi S02E06 720p WEB H264-MEMENTO (2.62 GB)

  磁力

 • The Chi S02E06 WEB H264-MEMENTO (399.23 MB)

  磁力

 • The Chi S02E05 720p WEB x265-MiNX (277.85 MB)

  磁力

 • The Chi S02E05 480p x264-mSD (209.80 MB)

  磁力

 • The Chi S02E05 WEB H264-MEMENTO (367.50 MB)

  磁力

 • The Chi S02E05 720p WEB H264-MEMENTO (2.46 GB)

  磁力

 • The Chi S02E04 720p WEB x265-MiNX (279.86 MB)

  磁力

 • The Chi S02E04 720p WEB H264-MEMENTO (2.64 GB)

  磁力

 • The Chi S02E04 WEB H264-MEMENTO (383.32 MB)

  磁力

 • The Chi S02E03 Past Due 720p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (2.46 GB)

  磁力

 • The Chi S02E03 720p WEB x265-MiNX (277.52 MB)

  磁力

 • The Chi S02E03 WEB H264-MEMENTO (376.35 MB)

  磁力

 • The Chi S02E03 720p WEB H264-MEMENTO (2.46 GB)

  磁力

 • The Chi S02E02 720p WEB x265-MiNX (275.85 MB)

  磁力

 • The Chi S02E02 Every Day Im Hustlin 720p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (2.60 GB)

  磁力

 • The Chi S02E02 WEB H264-MEMENTO (371.05 MB)

  磁力

 • The Chi S02E02 720p WEB H264-MEMENTO (2.60 GB)

  磁力

 • The Chi S02E01 WEB H264-MEMENTO (407.28 MB)

  磁力

 • The Chi S02E01 720p WEB H264-MEMENTO (2.58 GB)

  磁力

 • The Chi S01E10 iNTERNAL 720p WEB h264-BAMBOOZLE (713.25 MB)

  磁力

 • The Chi S01E10 WEB H264-DEFLATE (315.86 MB)

  磁力

 • The Chi S01E10 720p WEB H264-DEFLATE (1.13 GB)

  磁力

 • The Chi S01E09 WEB H264-DEFLATE (335.08 MB)

  磁力

 • The Chi S01E09 720p WEB H264-DEFLATE (1.20 GB)

  磁力

 • The Chi S01E08 720p WEB H264-DEFLATE (1.23 GB)

  磁力

 • The Chi S01E08 WEB H264-DEFLATE (324.90 MB)

  磁力

 • The Chi S01E07 WEB H264-DEFLATE (310.21 MB)

  磁力

 • The Chi S01E07 720p WEB H264-DEFLATE (1.13 GB)

  磁力

 • The Chi S01E06 720p WEB H264-DEFLATE (1.13 GB)

  磁力

 • The Chi S01E06 WEB H264-DEFLATE (315.51 MB)

  磁力

 • The Chi S01E05 WEB H264-DEFLATE (433.57 MB)

  磁力

 • The Chi S01E05 720p WEB H264-DEFLATE (1.42 GB)

  磁力

 • The Chi S01E04 720p WEB H264-DEFLATE (1.31 GB)

  磁力

 • The Chi S01E04 WEB H264-DEFLATE (349.75 MB)

  磁力

 • The Chi S01E03 720p HDTV x264-BATV (975.13 MB)

  磁力

 • The Chi S01E03 HDTV x264-BATV (310.78 MB)

  磁力

 • The Chi S01E02 WEB h264-CONVOY (379.52 MB)

  磁力

 • The Chi S01E02 720p WEB h264-CONVOY (1.24 GB)

  磁力

 • The Chi S01E01 WEB h264-CONVOY (366.70 MB)

  磁力

 • The Chi S01E01 720p WEB h264-CONVOY (1.56 GB)

  磁力

 • 田禹治-720p资源下载

 • The Chi S04E10 720p HEVC x265-MeGusta (363.40 MB)

  磁力

 • The Chi S04E10 720p WEB H264-GLHF

  磁力

 • The Chi S04E09 720p HEVC x265-MeGusta (316.19 MB)

  磁力

 • The Chi S04E09 720p WEB H264-GLHF (1.26 GB)

  磁力

 • The Chi S04E08 720p HEVC x265-MeGusta

  磁力

 • The Chi S04E08 720p WEB H264-GLHF (1.46 GB)

  磁力

 • The Chi S04E07 720p HEVC x265-MeGusta

  磁力

 • The Chi S04E07 720p WEB H264-GGEZ

  磁力

 • The Chi S04E06 720p HEVC x265-MeGusta (369.15 MB)

  磁力

 • The Chi S04E06 720p WEB H264-GGEZ (1.48 GB)

  磁力

 • The Chi S04E05 The Spook Who Sat By The Door 720p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (1.49 GB)

  磁力

 • The Chi S04E05 720p WEB x265-MiNX (155.27 MB)

  磁力

 • The Chi S04E05 720p HEVC x265-MeGusta (359.56 MB)

  磁力

 • The Chi S04E05 720p WEB H264-GGEZ (1.49 GB)

  磁力

 • The Chi S04E04 The Girl From Chicago 720p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (1.35 GB)

  磁力

 • The Chi S04E04 720p HEVC x265-MeGusta

  磁力

 • The Chi S04E04 720p WEB h264-GOSSIP

  磁力

 • The Chi S04E03 Native Son 720p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (1.38 GB)

  磁力

 • The Chi S04E03 720p WEB x265-MiNX

  磁力

 • The Chi S04E03 720p WEB H264-GGEZ (1.38 GB)

  磁力

 • The Chi S04E02 Cooley High 720p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb

  磁力

 • The Chi S04E02 REPACK 720p WEB x265-MiNX

  磁力

 • The Chi S04E02 REPACK 720p WEB H264-GLHF (1.56 GB)

  磁力

 • The Chi S04E02 REPACK 720p HEVC x265-MeGusta (388.15 MB)

  磁力

 • The Chi S04E02 720p WEB x265-MiNX (175.90 MB)

  磁力

 • The Chi S04E02 720p HEVC x265-MeGusta (361.09 MB)

  磁力

 • The Chi S04E02 720p WEB H264-GLHF (1.36 GB)

  磁力

 • The Chi S04E01 Soul Food 720p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (1.36 GB)

  磁力

 • The Chi S04E01 720p HEVC x265-MeGusta (361.67 MB)

  磁力

 • The Chi S04E01 720p WEB H264-GGEZ (1.36 GB)

  磁力

 • The Chi S04E01 720p WEB x265-MiNX ()

  磁力

 • The Chi S03E10 720p WEB x265-MiNX (221.94 MB)

  磁力

 • The Chi S03E10 A Couple Two Three 720p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (1.49 GB)

  磁力

 • The Chi S03E10 720p WEB H264-BTX (1.49 GB)

  磁力

 • The Chi S03E07 720p HEVC x265-MeGusta (374.73 MB)

  磁力

 • The Chi S03E09 Lackin 720p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (1.48 GB)

  磁力

 • The Chi S03E09 PROPER 720p HEVC x265-MeGusta (427.49 MB)

  磁力

 • The Chi S03E09 PROPER 720p WEB H264-OATH (1.48 GB)

  磁力

 • The Chi S03E09 720p WEB H264-BTX (1.46 GB)

  磁力

 • The Chi S03E08 720p HEVC x265-MeGusta (332.03 MB)

  磁力

 • The Chi S03E08 Frunchroom 720p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (1.30 GB)

  磁力

 • The Chi S03E08 720p WEB H264-BTX (1.30 GB)

  磁力

 • The Chi S03E07 The Chi A Stain 720p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (1.36 GB)

  磁力

 • The Chi S03E07 720p WEB H264-BTX (1.36 GB)

  磁力

 • The Chi S03E06 Woo Woo Woo 720p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (1.61 GB)

  磁力

 • The Chi S03E06 720p HEVC x265-MeGusta (264.69 MB)

  磁力

 • The Chi S03E06 720p WEB H264-BTX (1.44 GB)

  磁力

 • The Chi S03E05 Terror Town 720p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (1.24 GB)

  磁力

 • The Chi S03E05 720p WEB H264-BTX (1.08 GB)

  磁力

 • The Chi S03E05 720p HEVC x265-MeGusta (186.10 MB)

  磁力

 • The Chi S03E04 Gangway 720p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (1.33 GB)

  磁力

 • The Chi S03E04 720p HEVC x265-MeGusta (224.30 MB)

  磁力

 • The Chi S03E04 720p WEB H264-BTX (1.18 GB)

  磁力

 • The Chi S03E03 720p HEVC x265-MeGusta (411.45 MB)

  磁力

 • The Chi S03E03 720p WEB H264-BTX (1.57 GB)

  磁力

 • The Chi S03E02 Brewfurd 720p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (1.84 GB)

  磁力

 • The Chi S03E02 720p WEB H264-BTX (1.66 GB)

  磁力

 • The Chi S03E01 Foe Nem 720p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (1.73 GB)

  磁力

 • The Chi S03E01 720p HEVC x265-MeGusta (523.10 MB)

  磁力

 • The Chi S03E01 720p WEB H264-GHOSTS (1.73 GB)

  磁力

 • The Chi S02E10 720p WEB x265-MiNX (234.67 MB)

  磁力

 • The Chi S02E10 720p WEB H264-MEMENTO (2.42 GB)

  磁力

 • The Chi S02E09 Guilt Viral Videos and ass Whuppings 720p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (2.21 GB)

  磁力

 • The Chi S02E09 720p WEB x265-MiNX (224.11 MB)

  磁力

 • The Chi S02E09 720p WEB H264-MEMENTO (2.21 GB)

  磁力

 • The Chi S02E08 Lean Into It 720p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (2.61 GB)

  磁力

 • The Chi S02E08 720p WEB x265-MiNX (271.06 MB)

  磁力

 • The Chi S02E08 720p WEB H264-MEMENTO (2.61 GB)

  磁力

 • The Chi S02E07 720p WEB x265-MiNX (251.24 MB)

  磁力

 • The Chi S02E07 720p WEB H264-MEMENTO (2.62 GB)

  磁力

 • The Chi S02E06 720p WEB x265-MiNX (299.65 MB)

  磁力

 • The Chi S02E06 720p WEB H264-MEMENTO (2.62 GB)

  磁力

 • The Chi S02E05 720p WEB x265-MiNX (277.85 MB)

  磁力

 • The Chi S02E05 720p WEB H264-MEMENTO (2.46 GB)

  磁力

 • The Chi S02E04 720p WEB x265-MiNX (279.86 MB)

  磁力

 • The Chi S02E04 720p WEB H264-MEMENTO (2.64 GB)

  磁力

 • The Chi S02E03 Past Due 720p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (2.46 GB)

  磁力

 • The Chi S02E03 720p WEB x265-MiNX (277.52 MB)

  磁力

 • The Chi S02E03 720p WEB H264-MEMENTO (2.46 GB)

  磁力

 • The Chi S02E02 720p WEB x265-MiNX (275.85 MB)

  磁力

 • The Chi S02E02 Every Day Im Hustlin 720p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (2.60 GB)

  磁力

 • The Chi S02E02 720p WEB H264-MEMENTO (2.60 GB)

  磁力

 • The Chi S02E01 720p WEB H264-MEMENTO (2.58 GB)

  磁力

 • The Chi S01E10 iNTERNAL 720p WEB h264-BAMBOOZLE (713.25 MB)

  磁力

 • The Chi S01E10 720p WEB H264-DEFLATE (1.13 GB)

  磁力

 • The Chi S01E09 720p WEB H264-DEFLATE (1.20 GB)

  磁力

 • The Chi S01E08 720p WEB H264-DEFLATE (1.23 GB)

  磁力

 • The Chi S01E07 720p WEB H264-DEFLATE (1.13 GB)

  磁力

 • The Chi S01E06 720p WEB H264-DEFLATE (1.13 GB)

  磁力

 • The Chi S01E05 720p WEB H264-DEFLATE (1.42 GB)

  磁力

 • The Chi S01E04 720p WEB H264-DEFLATE (1.31 GB)

  磁力

 • The Chi S01E03 720p HDTV x264-BATV (975.13 MB)

  磁力

 • The Chi S01E02 720p WEB h264-CONVOY (1.24 GB)

  磁力

 • The Chi S01E01 720p WEB h264-CONVOY (1.56 GB)

  磁力

 • 田禹治-1080p资源下载

 • The Chi S04E10 1080p HEVC x265-MeGusta (419.27 MB)

  磁力

 • The Chi S04E10 1080p WEB H264-GGEZ (3.84 GB)

  磁力

 • The Chi S04E09 1080p HEVC x265-MeGusta (362.24 MB)

  磁力

 • The Chi S04E09 1080p WEB H264-GLHF (3.40 GB)

  磁力

 • The Chi S04E08 1080p HEVC x265-MeGusta (409.54 MB)

  磁力

 • The Chi S04E08 1080p WEB H264-GGWP (3.78 GB)

  磁力

 • The Chi S04E07 1080p HEVC x265-MeGusta

  磁力

 • The Chi S04E07 1080p WEB H264-GGWP (3.97 GB)

  磁力

 • The Chi S04E05 1080p HEVC x265-MeGusta

  磁力

 • The Chi S04E06 1080p WEB H264-GGWP (4.03 GB)

  磁力

 • The Chi S04E05 The Spook Who Sat By The Door 1080p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (3.91 GB)

  磁力

 • The Chi S04E05 1080p WEB H264-GLHF (3.90 GB)

  磁力

 • The Chi S04E05 1080p WEB H264-GLHF ()

  磁力

 • The Chi S04E04 The Girl From Chicago 1080p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb

  磁力

 • The Chi S04E04 1080p WEB h264-GOSSIP

  磁力

 • The Chi S04E03 Native Son 1080p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb

  磁力

 • The Chi S04E03 1080p WEB H264-GGEZ (3.74 GB)

  磁力

 • The Chi S04E02 Cooley High 1080p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb

  磁力

 • The Chi S04E02 REPACK 1080p HEVC x265-MeGusta (461.00 MB)

  磁力

 • The Chi S04E02 REPACK 1080p WEB H264-GLHF (3.82 GB)

  磁力

 • The Chi S04E02 1080p HEVC x265-MeGusta (427.03 MB)

  磁力

 • The Chi S04E02 1080p WEB H264-GLHF (3.42 GB)

  磁力

 • The Chi S04E01 1080p HEVC x265-MeGusta (427.80 MB)

  磁力

 • The Chi S04E01 Soul Food 1080p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (3.42 GB)

  磁力

 • The Chi S04E01 1080p WEB H264-GGEZ (3.42 GB)

  磁力

 • The Chi S03E10 A Couple Two Three 1080p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (3.34 GB)

  磁力

 • The Chi S03E10 1080p WEB H264-CLOCKWORK (3.34 GB)

  磁力

 • The Chi S03E09 1080p HEVC x265-MeGusta (538.44 MB)

  磁力

 • The Chi S03E09 PROPER 1080p HEVC x265-MeGusta (543.03 MB)

  磁力

 • The Chi S03E09 Lackin 1080p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (2.99 GB)

  磁力

 • The Chi S03E09 PROPER 1080p WEB H264-OATH (2.99 GB)

  磁力

 • The Chi S03E09 1080p WEB H264-CLOCKWORK (2.95 GB)

  磁力

 • The Chi S03E08 REAL PROPER 1080p HEVC x265-MeGusta (396.16 MB)

  磁力

 • The Chi S01E08 PROPER 1080p HEVC x265-MeGusta (574.31 MB)

  磁力

 • The Chi S03E08 1080p HEVC x265-MeGusta (396.18 MB)

  磁力

 • The Chi S03E08 Frunchroom 1080p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (2.95 GB)

  磁力

 • The Chi S03E08 REAL PROPER 1080p WEB H264-BLACKHAT (2.95 GB)

  磁力

 • The Chi S01E08 PROPER 1080p WEB H264-BLACKHAT (3.71 GB)

  磁力

 • The Chi S03E08 1080p WEB H264-BTX (2.95 GB)

  磁力

 • The Chi S03E07 The Chi A Stain 1080p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (3.02 GB)

  磁力

 • The Chi S03E07 1080p HEVC x265-MeGusta (446.90 MB)

  磁力

 • The Chi S03E07 1080p WEB H264-BTX (3.02 GB)

  磁力

 • The Chi S03E05 1080p HEVC x265-MeGusta (402.31 MB)

  磁力

 • The Chi S03E06 1080p HEVC x265-MeGusta (534.63 MB)

  磁力

 • The Chi S03E06 Woo Woo Woo 1080p AMZN WEBRip DDP5 1 x264-NTb (3.48 GB)

  磁力

 • The Chi S03E06 1080p WEB H264-OATH (3.48 GB)

  磁力

 • The Chi S03E05 Terror Town 1080p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (2.77 GB)

  磁力

 • The Chi S03E05 1080p WEB H264-BTX (2.77 GB)

  磁力

 • The Chi S03E04 Gangway 1080p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (2.88 GB)

  磁力

 • The Chi S03E04 REPACK 1080p HEVC x265-MeGusta (454.94 MB)

  磁力

 • The Chi S03E04 1080p HEVC x265-MeGusta (464.32 MB)

  磁力

 • The Chi S03E04 REPACK 1080p WEB H264-BTX (2.88 GB)

  磁力

 • The Chi S03E04 1080p WEB H264-BTX (2.92 GB)

  磁力

 • The Chi S03E03 Buss Down 1080p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (3.26 GB)

  磁力

 • The Chi S03E03 1080p WEB H264-BTX (3.26 GB)

  磁力

 • The Chi S03E02 1080p HEVC x265-MeGusta (633.14 MB)

  磁力

 • The Chi S03E02 Brewfurd 1080p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (3.75 GB)

  磁力

 • The Chi S03E02 1080p WEB H264-BTX (3.75 GB)

  磁力

 • The Chi S03E01 Foe Nem 1080p AMZN WEB-DL DDP5 1 H 264-NTb (3.46 GB)

  磁力

 • The Chi S03E01 1080p WEB H264-GHOSTS (3.46 GB)

  磁力

 • 田禹治-2160p资源下载

  田禹治-字幕下载

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 穿黄睡衣的女孩 The.Pajama.Girl.Case.1977.ITALIAN.1080p.BluRay.H264.AAC-VXT.zip

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 [PocketUniverse][剧场版 假面骑士Decade 全体骑士对大修卡][院线版][BD][1080p]

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 [剧场版 假面骑士Decade 全体骑士对大修卡][导剪版][HDTV][720p]

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 [[email protected]版本][从零开始的异世界生活 S2][01-25 FIN][BD1080P][动漫国&KNA&轻之国度简繁ASS]

  [email protected]版本][从零开始的异世界生活 S2][01-25 FIN][BD1080P][动漫国&KNA&轻之国度简繁ASS]" title="中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 [[email protected]版本][从零开始的异世界生活 S2][01-25 FIN][BD1080P][动漫国&KNA&轻之国度简繁ASS]">下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 纳粹女魔头之病房狂魔 Greta – Haus ohne Männer (1977).rar

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 情色小说家.Pornographer.S01.1080p.KKTV.WEB-DL.AAC2.0.x264-CHDWEB

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 笼中女囚 Frauengefängnis (1976).rar

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 情色姐妹 Die Teuflischen Schwestern (1977).rar

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 [机翻] 女必杀拳归来 帰って来た女必殺拳 (1975) Return.Of.The.Sister.Street.Fighter.1975.1080p.BluRay.x264-[YTS.AM].srt

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 理想丈夫 Идеальный муж (1980)

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 怨妇悲秋 Autumn Leaves (1956)

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 江山美人 The Kingdom and the Beauty (1959)BD1080P.chi&eng.zip

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 PBS.Nature.Fox.Tales狐狸传说.2017.1080p.H265.srt

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 BBC.Springwatch.2021.01of12.1080p.HDTV.x265.AAC.MVGroup.org.srt

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 BBC.Springwatch.2021.03of12.1080p.HDTV.x265.AAC.MVGroup.org.srt

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 BBC.Springwatch.2021.04of12.1080p.HDTV.x265.AAC.MVGroup.org.srt

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 BBC.Springwatch.2021.05of12.1080p.HDTV.x265.AAC.MVGroup.org.srt

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 BBC.Springwatch.2021.06of12.1080p.HDTV.x265.AAC.MVGroup.org.srt

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 BBC.Springwatch.2021.07of12.1080p.HDTV.x265.AAC.MVGroup.org.srt

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 BBC.Springwatch.2021.08of12.1080p.HDTV.x265.AAC.MVGroup.org.srt

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 BBC.Springwatch.2021.09of12.1080p.HDTV.x265.AAC.MVGroup.org.srt

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 BBC.Springwatch.2021.10of12.1080p.HDTV.x265.AAC.MVGroup.org.srt

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 BBC.Springwatch.2021.11of12.1080p.HDTV.x265.AAC.MVGroup.org.srt

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 BBC.Springwatch.2021.12of12.1080p.HDTV.x265.AAC.MVGroup.org.srt

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 [基努里维斯]昨夜 The Night Before (1988)1080p双语特效+字体包 超八高清制作组

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 登陆月球 Destination Moon (1950)

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 A Kiss Before Dying 1956 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 2.0-watchHD.chs&eng

  下载字幕

 • 中文字幕 / 字幕下载 / 字幕 女高怪谈4:声音 DVD原盘字幕.zip

  下载字幕

 • 田禹治 字幕下载 / 전우치 中文字幕 / Jeon Woochi: The Taoist Wizard 字幕 田禹治.Jeon.Woochi.The.Taoist.Wizard.2009.720p.BluRay.x264-BestHD.chs.srt

  下载字幕

 • 田禹治 字幕下载 / 전우치 中文字幕 / Jeon Woochi: The Taoist Wizard 字幕 田禹治.Jeon.Woochi.The.Taoist.Wizard.2009.720p.BluRay.x264-BestHD.cht.srt

  下载字幕

 • 田禹治 字幕下载 / 전우치 中文字幕 / Jeon Woochi: The Taoist Wizard 字幕 田禹治 .Jeonwoochi.DVDRip.XviD-COLONiZE.cd1-CD2.rar

  下载字幕

 • 田禹治-剧评